persondata & cookies

Hvad er persondata

Persondata er alle slags informationer, der kan henføres til dig. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi sådanne informationer.

 

Hvordan behandler vi dine persondata

Hos kompasbank behandler vi dine persondata fortroligt og følger selvfølgelig databeskyttelsesloven, EU’s databeskyttelsesforordning (‘GDPR’), Datatilsynets retningslinjer og øvrig relevant lovgivning. Vi indsamler og behandler følgende typer af almindelige personoplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på via cookies (læs mere nedenfor), samt de oplysninger (navn, telefonnummer, email og evt. CVR), du vælger at sende os via kontaktformularen

 

Formålet med indsamling af persondata

Vores formål med at indsamle persondata er:

  • at kunne besvare dine henvendelser

  • for at du kan benytte vores hjemmeside (cookies)

  • at oplyse dig om vores tilbud og serviceydelser (markedsføring)

Vi beder ikke om oplysninger ud over, hvad der er nødvendigt og relevant for at besvare dine henvendelser eller for at optimere og give dig mulighed for at bruge vores hjemmeside.

For at behandle dine personoplysninger skal vi have et retsgrundlag (det skal stå i loven, at vi må behandle de specifikke data). De relevante retsgrundlag har vi listet nedenfor:

  • Nogle af dine personoplysninger behandler vi fordi vi har en legitim interesse (GDPR artikel 6, nr. 1, litra f), set i forhold til din ret til privatliv. Det gælder fx dine cookies, som vi bruger til at udarbejde statistik over brug af hjemmesiden og optimering af brugeroplevelsen på hjemmesiden.

  • Behandling af dine personoplysninger kræver i visse sammenhænge dit samtykke (GDPR artikel 6, nr. 1, litra a). Derfor indhenter vi dit samtykke til specifikke formål, såsom cookies til markedsføringsformål og samtykke til markedsføring via vores kontaktformular. Hvert enkelt samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage og har ingen effekt på dine vilkår eller nuværende services i kompasbank, om end du selvfølgelig vil kunne opleve, at vi fx lancerer et nyt produkt uden at du får besked herom.

 

Hvor lang tid opbevares dine persondata

Cookies opbevares max i to år og fremgår specifikt af kolonnen “Udløb” i Cookie-deklarationen længere nede på denne side.

De oplysninger, du giver os i kontaktformularen, gemmer vi i to år.

 

Beskyttelse af dine persondata

Vi har etableret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine persondata ikke hændeligt eller ulovligt bliver fx slettet, offentliggjort, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Indsigt i oplysninger

Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig, og du har ret til at få slettet og rettet oplysninger om dig, der ikke er korrekte. Du har også ret til at anmode om begrænsninger i, hvordan vi må behandle dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse. Ved indsigelse vil vi vurdere, om behandlingen fortsat kan finde sted, eller om din situation betyder, at din indsigelse kan imødekommes. Endelig har du ret til at få overført dine oplysninger til dig eller en anden virksomhed (dataportabilitet). Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder som du finder på datatilsynet.dk.

Vi opbevarer dokumentation for, at vi har imødekommet (eller eventuelt afvist) din anmodning om brug af en af dine rettigheder i 2 år.

Du gør brug af dine rettigheder ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Videregivelse af data

Data om brug af vores hjemmeside (cookies) behandles af tredjeparter, som kan ses under “Udbyder” i Cookie-deklarationen.

Vi benytter desuden tredjeparter (databehandlere) til opbevaring og behandling af data. Fx opbevares og behandles dine personoplysninger fra kontaktformularen i vores it-systemer, ligesom Google Analytics analyserer brugen af vores hjemmeside for bedre at kunne forstå, hvordan vores brugere navigerer rundt på hjemmesiden. Vores databehandlere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi bruger en tredjeparts e-mail service provider til at distribuere vores nyhedsbreve. Vi indsamler statistik omkring åbningsrate og kliks, så vi kan se om vores nyheder bliver læst og er relevante for vores abonnenter.

Information om Albacross 

Oplysninger om Albacross’ behandling af dine personlige oplysninger (vedrører kun virksomheder og ikke privatpersoner).

Vi informerer dig om behandlingen af personlige oplysninger på vegne af Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Oplysninger indsamlet fra cookies, der er sat på din enhed, og som kvalificeres som personlige data, vil blive behandlet af Albacross, en platform, der tilbyder identifikation af besøgende og tjenester til målretning af annoncer med kontorer i Stockholm og Krakow. Se venligst nedenfor for alle kontaktoplysninger.

Behandlingen af personoplysningerne gør Albacross i stand til at forbedre en service, der ydes til os (fx “Intent”-tjeneste), ved at berige data til deres database om virksomheder. Albacross-databasen vil udover “Intent Data” blive brugt til at målrette B2B-marketing, og til dette formål vil data blive overført til tredjeparts datatjenesteudbydere. Dette vedrører kun annoncering målrettet virksomheder, ikke mod enkeltpersoner.

De data, der indsamles og bruges af Albacross til dette formål, er information om den IP-adresse, hvorfra du besøgte vores hjemmeside og tekniske oplysninger, der gør det muligt for Albacross at skelne mellem forskellige besøgende fra den samme IP-adresse. Albacross gemmer domænet for at korrelere IP-adressen med din arbejdsgiver.

For fuldstændig information om vores behandling af personlige oplysninger, se venligst Albacross’ privatlivspolitik.

Albacross Nordic AB Selskabsreg. nr. 556942-7338 Tegelbacken 4A 111 52 Stockholm, Sverige albacross.comcontact@albacross.com

Vi benytter kun databehandlere og/eller underdatabehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger tilfredsstillende beskyttelse.

 

Samtykke og tilbagekaldelse

Som før nævnt kan du til enhver tid trække dit samtykke til markedsføring tilbage. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, skal du bede om det ved at skrive til os på: ​databeskyttelse@kompasbank.dk​ og angive dit navn og cvr.nr.

Ligeledes kan du ændre dit cookie-samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller ændre dit oprindelige valg ved at trykke på "ændring af dit samtykke"-knappen, som du finder længere nede på denne side. Bemærk, at hvis du bruger flere browsere, skal du slette/ændre cookies i dem alle.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil den behandling vi allerede har foretaget på baggrund af dit tidligere samtykke ikke blive påvirket. At du tilbagetrækker dit samtykke har derfor først virkning fra, at vi modtager din henvendelse.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan der være nogle funktionaliteter på hjemmesiden, som ikke længere kan benyttes, og der kan være services, vi ikke kan yde.

 

Tavshedspligt

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger om dig, herunder dine persondata, ikke uberettiget vil blive givet videre til tredjemand.

 

Dataansvarlig

Det er kompasbank a/s, cvr.nr. 38803611, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, som er ansvarlig for de data, vi indsamler.

 

Databeskyttelsesansvarlig

I kompasbank har vi udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som har til opgave at kontrollere, at kompasbank følger reglerne om behandling af personoplysninger. Du kan altid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig/DPO om vores behandling af persondata:

 

Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på, kan du altid klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

 

Ændringer til persondata

Vi kan ændre vores behandling af persondata til enhver tid for at afspejle ændringer i vores brug af dine oplysninger samt for at overholde gældende juridiske forpligtelser og beslutninger fra relevante myndigheder. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå vores beskrivelse af håndtering af persondata for at holde dig opdateret om, hvordan vi bruger dine oplysninger.

Cookie deklaration